Balettia harrastava lapsi

Baletin tanssiminen on monen lapsen unelma. Unelmalla ei toki aina ole aivan realistista pohjaa, se saattaa pohjata pikemminkin Disney-elokuviin ja muuhun lapsille esitettyyn kuvitteelliseen balettimaailmaan. Silti baletin lapsensa harrastukseksi valitsevat ja mahdollistavat lukuisat vanhemmat, ja lapsen harrastuksena baletilla onkin runsaasti kiistattomia etuja.

Baletti on valtavan kaunis tanssimuoto. Se hioo paitsi harrastajansa ele- ja liikekieltä, myös esteettistä silmää ja makua muutenkin. Eikä ainoastaan tanssin,  liikkeen ja liikkumisen osalta, vaan myös puvustuksen, lavastuksen ja musiikin suhteen.Baletilla on satojen vuosien historia. Muut tanssilajit menevät ja tulevat, mutta baletti on klassikko, joka pysyy. Sitä harrastaessaan liittyy historialliseen jatkumoon Anna Pavlovan, Rudolf Nurejevin ja muiden suurten tanssijoiden joukkoon.Balettia voi harrastaa aina pienten taaperoiden satubaletista aivan aikuiseksi saakka. Harrastusmahdollisuuksia tarjoavat ainakin balettikoulut, liikuntakeskukset, koulujen harrastusryhmät ja urheiluseurat.

Keho hyötyy

Aivan pienetkin lapset kehittävät balettia harjoitellessaan lihasvoimaa ja notkeutta. Yksi ensimmäisiä asioita joita pienet lapset tunnilla alkavat oppia, on kaunis seisoma-asento ja oikein käveleminen.Ryhti, asento ja kehon kannatus hyötyvät balettiharjoituksista. Samoin tasapaino ja koordinaatio kehittyvät. Toisin sanoen koko kehon karkeamotoriikka, suuret linjat, hyötyy harjoittelusta. Asennon ylläpitäminen vaatii kehon syvien lihasten käyttämistä, ja niiden käyttö on baletissa erityisen intensiivistä.Baletin laaja ja vaihteleva liikevalikoima lisää myös sydämen terveyttä ja kestävyyskuntoa. Hypyt ja pyörähdykset vaativat lihaskuntoa, ja kehittävät aerobista kestävyyttä. Uusien liikkeiden oppiminen kohentaa myös lapsen taitoa tunnistaa ja oppia uusia liikeratoja – tämäkin on taito, josta on lapsuusiän harrastamisen jälkeen elinikäistä hyötyä ja iloa. Yhden liikuntamuodon varhain oppimisen etuihin pätee sama kuin ensimmäisen vieraan kielen aikaisin oppimiseen: balettia harrastaneen lapsen on myöhemmin huomattavasti helpompi oppia muita liikunnan ja tanssin muotoja, kuten jazztanssia tai nykytanssia. Kun lapsen keho on kerran oppinut liikkumaan ohjatusti, hallitusti ja  koordinoidusti, se ymmärtää automaattisesti mitään liikkeisiin tarvitaan. Baletti saattaa auttaa yliaktiivisia lapsia myös purkamaan energiaa. Moni kovin energisen lapsen vanhempi valitsee lapselleen liikuntaharrastuksen. Kun lapsi on käyttänyt energiaansa liikkumiseen ja oppimiseen keskitetysti, hänen saattaa olla helpompi pitää aktiivisuutensa hallinnassa muussa elämässä.

Harjoitusta tunteensäätelyyn

Baletin edut eivät ole ainoastaan kehollisia. Balettia harrastavat lapset kehittyvät monilla tavoin myös tunnetasolla. Itse asiassa monet balettia harrastavien ujojen lasten vanhemmat kertovat, että he ovat huomanneet lapsensa saavansa ujoutensa paremmin hallintaan balettiharrastuksen myötä.Ujoja lapsia nimittäin hyödyttää se, että balettia harrastaessa esimerksi esitykset kuuluvat asiaan: ollaan lavalla ja katsojien edessä, sekä yksin että ryhmän kanssa yhdessä. Aluksi nimenomaan toisten kanssa yhdessä esiintyminen helpottaa lasta. Esiintymiskokemukset tuovat mukanaan myös iloa ja onnistumisen tunteita. Mitä pienempi lapsi, sitä ylpeämpi hän on esityksestään yleisön edessä. Tämä lisää lapsen itseluottamusta.Kurinalaisuudestaan huolimatta baletti on myös kehollista itseilmaisua. Tunteiden ilmaisu kehollisesti ja ilmein on tärkeä osa baletti-ilmaisua. Sen oppiminen, miten tunnistaa ja ilmaista tunteita myös oman kehon kautta on tärkeää sekä lapsena että myöhemmin aikuisena.

Sosiaaliset hyödyt

Yksi niistä asioista, joita lapsi harrastuksessaan oppii, on ohjeiden kuuntelu ja noudattaminen. Alusta saakka lapsi oppii myös toimimaan muiden ryhmäläistensä kanssa. Balettia harrastava lapsi oppii kestämään baletin tavoitteellisuutta ja kurinalaisuutta.

Keho hyötyy

Harrastusryhmässä toimiminen lisää myös lapsen luottamusta toisiin lapsiin ja kehittää monin tavoin lapsen sosiaalisuutta. Ryhmien yhteiset ponnistukset, kun esimerkiksi esitykseen tähdätään pitkällä suunnittelulla ja kovalla harjoittelulla, hiovat ryhmäläisiä yhteen ja tuovat elinikäisiä ystäviä.