Lasten baletti

Baletti on yksi tanssin muoto, jota voivat harrastaa monenikäiset ihmiset. Baletin voi aloittaa jo alle kouluikäisenä. Pienimmät aloittavat harrastuksen jo 2-vuotiaana. Baletti harrastuksena tarjoaa mahdollisuuden ammattilaisuuteen, mutta pienempien ryhmissä keskitytään leikkiin, mielikuvitukseen ja rytmiin. Millaista lasten baletti on ja missä sitä voi harrastaa? Lue vinkit alta!

Baletin hyödyt

Baletti kehittää ehdottomasti lapsen koordinaatiokykyä. Baletissa suoritetaan monenlaisia liikkeitä ja lapsen liikkuvuus ja kehonhallinta paranee. Pieni lapsi voi aloittaa baletin, vaikka hän tulisi myöhemmällä iällä harrastamaan jotain aivan muuta tanssilajia. Baletin parissa hän oppii tunnistamaan rytmejä, keskittymään tiettyyn liikkeeseen ja huolellisuuteen sekä saa valmiudet kaikkiin muihin tanssityyleihin.

Kun puhutaan koordinaatiokyvystä, voidaan sen yhteydessä mainita monia muitakin koordinaatiokykyä vaativia harrastuksia tanssin lisäksi. Esimerkiksi moni uimahyppääjä tai telinevoimistelija on aloittanut aikoinaan baletilla. Baletin aloittaminen ei siis välttämättä tarkoita, että harrastajasta pitäisi tulla ammattibalettitanssija. Kaikki tämä on itse tanssijasta ja hänen halustaan kiinni.

Toisin kuin yleisesti ottaen luullaan, baletti ei ole pelkkiä vaikeita ja haastavia liikkeitä, vaan kaikki voivat kokeilla balettia. Baletissa opitaan hallitsemaan omaa kehoa ja se alentaa stressiä. Laji on rauhallista ja sen aikana arjesta pääsee irtautumaan täydellisesti. Lasten baletin lisäksi myös aikuiset voivat hyvin aloittaa harrastuksen. Nykyajan baletissa on täysin erilainen meininkin kuin vanhan ajan tunneilla oli ja opettajat ovat rentoja ja mukavia. Vanhan ajan tiukat kriteerit ovat karisseet ja lajista voi nauttia täysin siemauksin.

Balettia voi käydä harrastamisen lisäksi myös katsomassa. Tutki lähialueesi teattereita ja katso, onko esityslistalla balettia. Esitykset tuovat jotain uutta arkeen ja pääset rentoutumaan täysin.

Missä balettia voi harrastaa?

Eri tanssiopistot tarjoavat muiden tanssiharrastusten lisäksi myös balettia. Balettia voivat harrastaa niin lapset kuin aikuisetkin. Lapsille on omat ryhmänsä, joissa perheen pienimmät voivat tutustua lajiin leikin lomassa. Pienten lasten ei odoteta opettelevan haastavia liikkeitä vaan kaikki tapahtuu ilon ja rytmin kautta, lapsen omassa tahdissa. Baletti avaa tien muille harrastuksille. Tässä esimerkkinä muutamia tanssiopistoja, jotka tarjoavat balettitunteja perheen pienimmille.

Vantaan Tanssiopisto tarjoaa baletin harrastamismahdollisuutta eri ikäisille lapsille. Tunnit alkavat 2-vuotiaasta, jolloin tunti pidetään yhdessä lapsille ja heidän vanhemmilleen (2-4 v). Tuntien aikana lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhde kasvaa ja lapsen liikuntataidot ja kehontuntemus kehittyvät. 3-4 -vuotiaille on tarjolla tanssileikkiä. 5-6 -vuotiaille lasten luovaa tanssia, lasten balettia sekä poikien lastentanssia. Luovan tanssin tunneilla harjoitetaan ilmaisutaitoa ja tanssitekniikkaa. Tunneilla lapsi pääsee kokeilemaan helppoja akrobaattisia liikkeitä ja keskittymiskyky ja oma ilmaisu tanssin kautta paranee. Lisäksi vähintään 6-vuotiaat voivat osallistua lasten kuvatanssiin. Kuvia käytetään apuna lapsen oman mielikuvituksen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Helsingin Tanssiopiston balettitarjonta lapsille alkaa 4-6 -vuotiaiden esibaletista. Harrastus aloitetaan leikin kautta ja käytetään mielikuvitusta. Tanssia on niin itsenäisesti, parin kanssa kuin ryhmässäkin. 5-7 -vuotiaiden balettiryhmässä lapset oppivat kehontuntemusta ja pääsevät enemmän musiikin ja rytmin pariin. Tanssija saa tuntien avulla hyvän valmiuden baletin tai nykytanssin harrastamiseen.

Porvoossa sijaitseva Taidetehtaan Tanssikoulu tarjoaa balettikursseja jo pienille. Satubaletin voi aloittaa 4-5 -vuotiaana. Tanssiminen tapahtuu aina pienten ehdoilla ja jopa jo 3 kuukauden ikäisen vauvan voi ottaa mukaan tanssiharrastukseen. Tanssiharrastus voi edetä edellämainittuun satubalettiin ja hieman isompana esi-balettiin (6-7 -vuotiaat). Oppiminen tapahtuu leikkimielisten mielikuvaharjoitusten avulla jo opittujen taitojen mukaisesti. Lapsi oppii tuntien aikana tunnistamaan rytmejä ja musiikkia. Lasten tunnit ovat aina harjoittelua mahdollista tulevaa tanssiharrastusta varten ja tekeminen tapahtuu ilon kautta.